Trung tâm khuyên nông Bình Định
TIN TỨC, SỰ KIỆN
Phát triển Khuyến nông cộng đồng và Khuyến nông số
Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 30 năm Khuyến nông Việt Nam, chiều ngày 26/10/2023, tại Quảng Ninh, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Phát triển Khuyến nông cộng đồng và Khuyến nông số".
Kỹ năng tư vấn phát triển thị trường
Phát triển thị trường là công việc cần làm trong một thị trường cạnh tranh. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các hợp tác xã nông nghiệp phải huy động tốt mọi tiềm năng nội lưc của mình, phải không ngừng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường. Bởi lẽ, nếu không có thị trường thì các hợp tác xã sẽ không thể tồn tại và phát triển. Thị trường luôn luôn biến động, do vậy để thành công trong kinh doanh các hợp tác xã phải thường xuyên nắm bắt, quan tâm đến thị trường và không ngừng phát triển thị trường. Hoạt động trong cơ chế thị trường mà không nắm bắt được cơ hội, sự vận động của nền kinh tế, không biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì các hợp tác xã sẽ bị tụt hậu và sớm bị loại ra khỏi thị trường.
Sản xuất cây ăn quả an toàn theo VietGAP trong các HTX phục vụ phát triển vùng nguyên liệu
Để hướng dẫn cán bộ khuyến nông cơ sở và người sản xuất nhận thức được các nội dung về sản xuất cây ăn quả an toàn theo VietGAP cũng như góp phần thực hiện tốt Dự án thí điểm “Nâng cao năng lực hệ thống khuyến nông thông qua hình thành Tổ khuyến nông cộng đồng”. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức biên soạn bộ sách mỏng: Khuyến nông cộng đồng phục vụ phát triển vùng nguyên liệu cây ăn quả bao gồm 4 cuốn: 1. Hướng dẫn sản xuất cây ăn quả an toàn theo VietGAP; 2. Hợp tác xã nông nghiệp trong sản xuất cây ăn quả an toàn; 3. Phát triển chuỗi giá trị cây ăn quả an toàn; 4. Sổ tay kiến thức khuyến nông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ khuyến nông, người sản xuất và những người quan tâm về sản xuất cây ăn quả an toàn theo chuẩn VietGAP.
Kỹ năng tư vấn dịch vụ Khuyến nông
Các cán bộ tư vấn về khuyến nông đang trở thành một phần quan trọng trong hệ thống tư vấn thông tin và kiến thức về nông nghiệp tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, nhiều chủ doanh nghiệp và nhà quản lý doanh nghiệp cũng như hộ nông dân ở khu vực nông thôn đã tìm đến các chuyên gia tư vấn để giúp họ áp dụng các kết quả nghiên cứu và phát triển vào một lĩnh vực liên quan đến khuyến nông.
Tài liệu Kỹ năng, phương pháp Khuyến nông cộng đồng
Tài liệu đào tạo Khuyến nông cộng đồng, phục vụ cho hoạt động Khuyến nông.
Sổ tay kiến thức khuyến nông cộng đồng
Cuốn sách “Sổ tay kiến thức khuyến nông cộng đồng” gồm các nội dung: Tổ chức khuyến nông cơ sở và tổ khuyến nông cộng đồng; Nhiệm vụ tổ khuyến nông cộng đồng; Phương pháp khuyến nông dựa vào cộng đồng và một số kỹ năng.

Lượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967294