Trung tâm khuyên nông Bình Định
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số dòng
Số hiệu văn bản Trích yếu nội dung Ban hành Hiệu lực Xem
75/2019/TT-BTC Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông 03:45 21/03/2023 04/11/2019
83/2018/NĐ-CP Nghị định 83/2018/NĐ-CP Về khuyến nông 03:45 21/03/2023 24/05/2018
18/2020/TT-BNNPTNT Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng. 03:46 21/03/2023 28/12/2020
Tổng văn bản tìm thấy: 3 Trang 1 / 1

Lượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967290