Trung tâm khuyên nông Bình Định
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số dòng
Số hiệu văn bản Trích yếu nội dung Ban hành Hiệu lực Xem
870/QĐ-SNN Quyết định ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật áp dụng tại tỉnh Bình Định cho các mô hình khuyến nông từ năm 2024 trở đi 10:00 02/01/2024 28/12/2023
114/QĐ-SNN Phê duyệt Dự toán kinh phí phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 01:54 21/03/2023 01/03/2023
109/QĐ-SNN Phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình triển khai cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng lớn và chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2023 03:07 14/04/2024 23/02/2023
Tổng văn bản tìm thấy: 3 Trang 1 / 1

Lượt truy cập: 36715

Đang truy cập: 31