Trung tâm khuyên nông Bình Định
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số dòng
Số hiệu văn bản Trích yếu nội dung Ban hành Hiệu lực Xem
870/QĐ-SNN Quyết định ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật áp dụng tại tỉnh Bình Định cho các mô hình khuyến nông từ năm 2024 trở đi 10:00 02/01/2024 28/12/2023
3717/QĐ-UBND Phụ lục Danh mục Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2026 08:00 11/10/2023 09/10/2023
3717/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2024 - 2026 07:57 11/10/2023 09/10/2023
114/QĐ-SNN Phê duyệt Dự toán kinh phí phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 01:54 21/03/2023 01/03/2023
109/QĐ-SNN Phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình triển khai cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng lớn và chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2023 03:07 14/04/2024 23/02/2023
83/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2026 08:44 28/12/2022 20/12/2022
16/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2023 09:39 15/02/2022 05/05/2021
407/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2023 09:41 15/02/2022 02/02/2021
75/2019/TT-BTC Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông 03:45 21/03/2023 04/11/2019
43/2020/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định 03:46 21/03/2023 28/07/2020
83/2018/NĐ-CP Nghị định 83/2018/NĐ-CP Về khuyến nông 03:45 21/03/2023 24/05/2018
18/2020/TT-BNNPTNT Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng. 03:46 21/03/2023 28/12/2020
Tổng văn bản tìm thấy: 12 Trang 1 / 1

Lượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967283