Trung tâm khuyên nông Bình Định
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Số dòng
SẢN PHẨM NỔI BẬT

Trái cây
Xoài Cát Hòa Lộc
Sản phẩm: Xoài Cát Hòa Lộc
Xuất xứ: Thôn Tân Hóa, xã Cát Hanh, huy...
Giá từ: 0 đồng/kg
 143
Rau củ quả
Thủy sản
Cá Chép (Carpio.ssp)
Sản phẩm: Cá Chép (Carpio.ssp)
Xuất xứ: Trạm Thực nghiệm Nuôi trồng th...
Giá từ: 550 đồng/con
 114
Cá Koi F1
Sản phẩm: Cá Koi F1
Xuất xứ: Trung tâm cá Koi Nhật Bản – Bì...
Giá từ: 50000 đồng/con
 195
Cá Rô phi (Oreochromis niloticus)
Sản phẩm: Cá Rô phi (Oreochromis nilotic...
Xuất xứ: Trạm Thực nghiệm Nuôi trồng th...
Giá từ: 550 đồng/con
 102
Cá Trắm (C. idella)
Sản phẩm: Cá Trắm (C. idella)
Xuất xứ: Trạm Thực nghiệm Nuôi trồng th...
Giá từ: 550 đồng/con
 97
Cá Trê lai (C. macrocephalus , C. gariepinus)
Sản phẩm: Cá Trê lai (C. macrocephalus ,...
Xuất xứ: Trạm Thực nghiệm Nuôi trồng th...
Giá từ: 500 đồng/con
 91
Cá Trôi (L. rohita)
Sản phẩm: Cá Trôi (L. rohita)
Xuất xứ: Trạm Thực nghiệm Nuôi trồng th...
Giá từ: 500 đồng/con
 137
Tôm Sú giống (Penaeus monodon)
Sản phẩm: Tôm Sú giống (Penaeus monodon)
Xuất xứ: Trạm Thực nghiệm Nuôi trồng th...
Giá từ: 35 đồng/con
 95
HEO
Lợn cái hậu bị giống Yorshire
Sản phẩm: Lợn cái hậu bị giống Yorshire
Xuất xứ: Trạm Giống gia súc Long Mỹ
Giá từ: 2 triệu đồng/con
 104
Lợn đực hậu bị giống Yorshire
Sản phẩm: Lợn đực hậu bị giống Yorshire
Xuất xứ: Trạm Giống gia súc Long Mỹ
Giá từ: 3 triệu đồng/con
 100
Lợn nái sinh sản giống Yorshire
Sản phẩm: Lợn nái sinh sản giống Yorshir...
Xuất xứ: Trạm Giống gia súc Long Mỹ
Giá từ: 9 triệu đồng/con
 87
Lợn đực phối giống trực tiếp giống Yorshire
Sản phẩm: Lợn đực phối giống trực tiếp g...
Xuất xứ: Trạm Giống gia súc Long Mỹ
Giá từ: 3 triệu đồng/con
 881
Lợn đực khai thác tinh giống Yorshire
Sản phẩm: Lợn đực khai thác tinh giống Y...
Xuất xứ: Trạm Giống gia súc Long Mỹ
Giá từ: 11 triệu đồng/con
 100
Lợn cái hậu bị giống Landrace
Sản phẩm: Lợn cái hậu bị giống Landrace
Xuất xứ: Trạm Giống gia súc Long Mỹ
Giá từ: 2 triệu đồng/con
 105
Lợn đực hậu bị giống Landrace (từ 25-90 kg)
Sản phẩm: Lợn đực hậu bị giống Landrace ...
Xuất xứ: Trạm Giống gia súc Long Mỹ
Giá từ: 3 triệu đồng/con
 185
Lợn nái sinh sản giống Landrace
Sản phẩm: Lợn nái sinh sản giống Landrac...
Xuất xứ: Trạm Giống gia súc Long Mỹ
Giá từ: 9 triệu đồng/con
 98
Lợn cái hậu bị giống Duroc
Sản phẩm: Lợn cái hậu bị giống Duroc
Xuất xứ: Trạm Giống gia súc Long Mỹ
Giá từ: 2 triệu đồng/con
 119
Lợn đực hậu bị giống Duroc
Sản phẩm: Lợn đực hậu bị giống Duroc
Xuất xứ: Trạm Giống gia súc Long Mỹ
Giá từ: 3 triệu đồng/con
 113
Cây trồng
Gà giống Cao Khanh
Gà ta giống dòng CK1-BĐ
Sản phẩm: Gà ta giống dòng CK1-BĐ
Xuất xứ: Công ty TNHH giống gia cầm Cao...
Giá từ: 10 nghìn đồng/con
 197
Gà ta giống dòng CK2-BĐ
Sản phẩm: Gà ta giống dòng CK2-BĐ
Xuất xứ: Công ty TNHH giống gia cầm Cao...
Giá từ: 10 nghìn đồng/con
 182
Gà ta giống dòng CK3-BĐ
Sản phẩm: Gà ta giống dòng CK3-BĐ
Xuất xứ: Công ty TNHH giống gia cầm Cao...
Giá từ: 10 nghìn đồng/con
 221