Trung tâm khuyên nông Bình Định
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số dòng
Số hiệu văn bản Trích yếu nội dung Ban hành Hiệu lực Xem
3717/QĐ-UBND Phụ lục Danh mục Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2026 08:00 11/10/2023 09/10/2023
3717/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2024 - 2026 07:57 11/10/2023 09/10/2023
83/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2026 08:44 28/12/2022 20/12/2022
16/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2023 09:39 15/02/2022 05/05/2021
407/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2023 09:41 15/02/2022 02/02/2021
43/2020/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định 03:46 21/03/2023 28/07/2020
Tổng văn bản tìm thấy: 6 Trang 1 / 1

Lượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 1