Trung tâm khuyên nông Bình Định

KỸ THUẬT NUÔI THỦY SẢN

1. Quy trình kỹ thuật nuôi cá rô dầu vuông (Anabas testudineus, Bloch 1792)  trong ao đất . Chi tiết...

2. Hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) ứng dụng công nghệ SEMI-BIOFLOC. Chi tiết...

3. Quy trình kỹ thuật ương giống cá Dìa Bông (Siganus guttatus, Bloch 1787) từ 2-3cm lên 5-7cm tại Bình Định . Chi tiết...

4. Hướng dẫn kỹ thuật nuôi thương phẩm Vọp (Geloina coaxans) dưới tán cây ngập mặn (Mô hình NTTS xóa đói giảm nghèo). Chi tiết...

5. Nuôi ghép tổng hợp tôm, cua, cá trong ao sinh thái cây ngập mặn. /Chi tiết...

6. Ứng dụng công nghệ nano trong bảo quản sản phẩm thủy sản trên tàu cá /Chi tiết...

7. Nuôi chình thương phẩm trong ao đất/Chi tiết...

8. Nuôi cá thát lát cườm trong lồng bè/Chi tiết...

9. Nuôi cá chạch đồng thương phẩm/Chi tiết.....

10. Ứng dụng đèn LED chuyên dụng trên tàu khai thác cá/Chi tiết....

11. Nuôi thương phẩm cá Điêu hồng (oreochromis sp.) trong lồng bè tại các hồ chứa hoặc đập dâng tỉnh Bình Định/ Chi tiết...

12. Nuôi thương phẩm tôm Thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei, boone 1931) Bán thâm canh - Thâm canh hai giai đoạn ứng dụng công nghệ Semi BioFloc/Chi tiết...

13. Nuôi tổng hợp các loài thủy sản dưới tán cây ngập mặn/Chi tiết...Lượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967283