Trung tâm khuyên nông Bình Định

1. Thâm canh và quản lý địch hại tổng hợp IPM trên cây ngô /Chi tiết...

2. Thâm canh cây mè trên đất chuyển đổi /Chi tiết...

3. Thâm canh cỏ trên đất chuyển đổi/Chi tiết...

4. Thâm canh lạc gắn liên kết chuỗi có sử dụng hệ thống ống tưới nước tiết kiệm/Chi tiết...

5. Trồng lan Dendrobium/Chi tiết...

6. Trồng dừa theo hướng hữu cơ /Chi tiết...

7. Sản xuất bưởi da xanh theo hướng hữu cơ (bưởi thời kỳ kinh doanh)/Chi tiết...

8. Canh tác lúa cải tiến (SRI) theo hướng an toàn, hữu cơ/Chi tiết...

9. Trồng cây đinh lăng theo hướng an toàn áp dụng tiêu chuẩn VietGAP/Chi tiết...

10. Trồng thâm canh cây ngô ngọt giống mới/Chi tiết...

11. Trồng và chăm sóc hoa đồng tiền trong chậu/Chi tiết...

12. Trồng và chăm sóc hoa dạ yến thảo trong chậu/Chi tiết...

13. Trồng và chăm sóc hoa chuông trong chậu/Chi tiết...

14. Trồng và chăm sóc hoa cúc hà lan trong chậu/Chi tiết...

15. Thâm canh cây kiệu theo hướng an toàn áp dụng tiêu chuẩn VietGAP/Chi tiết...

16. Trồng thâm canh cây Rau má theo hướng an toàn/Chi tiết..

17. Trồng thâm canh cây Ớt cay theo tiêu chuẩn VietGAP/Chi tiết..

18. Trồng thâm canh Ngô ngọt/Chi tiết...

19. Canh tác Lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ/Chi tiết...

20. Trồng thâm canh cây Dừa theo hướng hữu cơ/Chi tiết...

21. Trồng thâm canh cây Xoài theo tiêu chuẩn VietGAP/Chi tiết...

22. Thâm canh lúa cải tiến (SRI) cho các giống lúa thuần trên địa bàn tỉnh Bình Định/Chi tiết..Lượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967283