Trung tâm khuyên nông Bình Định
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Kỹ năng tư vấn dịch vụ Khuyến nông

Các cán bộ tư vấn về khuyến nông đang trở thành một phần quan trọng trong hệ thống tư vấn thông tin và kiến thức về nông nghiệp tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, nhiều chủ doanh nghiệp và nhà quản lý doanh nghiệp cũng như hộ nông dân ở khu vực nông thôn đã tìm đến các chuyên gia tư vấn để giúp họ áp dụng các kết quả nghiên cứu và phát triển vào một lĩnh vực liên quan đến khuyến nông.

 01/08/2023 13:37:31 |  143

Kỹ năng tư vấn dịch vụ Khuyến nông

Ảnh minh họa

/Xem chi tiết

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc giaLượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967286