Trung tâm khuyên nông Bình Định
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Sản xuất cây ăn quả an toàn theo VietGAP trong các HTX phục vụ phát triển vùng nguyên liệu

Để hướng dẫn cán bộ khuyến nông cơ sở và người sản xuất nhận thức được các nội dung về sản xuất cây ăn quả an toàn theo VietGAP cũng như góp phần thực hiện tốt Dự án thí điểm “Nâng cao năng lực hệ thống khuyến nông thông qua hình thành Tổ khuyến nông cộng đồng”. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức biên soạn bộ sách mỏng: Khuyến nông cộng đồng phục vụ phát triển vùng nguyên liệu cây ăn quả bao gồm 4 cuốn: 1. Hướng dẫn sản xuất cây ăn quả an toàn theo VietGAP; 2. Hợp tác xã nông nghiệp trong sản xuất cây ăn quả an toàn; 3. Phát triển chuỗi giá trị cây ăn quả an toàn; 4. Sổ tay kiến thức khuyến nông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ khuyến nông, người sản xuất và những người quan tâm về sản xuất cây ăn quả an toàn theo chuẩn VietGAP.

 09/08/2023 09:57:30 |  128

Sản xuất cây ăn quả an toàn theo VietGAP trong các HTX phục vụ phát triển vùng nguyên liệu

Ảnh minh họa

/Xem chi tiết

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc giaLượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967286