Trung tâm khuyên nông Bình Định
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Kỹ năng tư vấn phát triển thị trường

Phát triển thị trường là công việc cần làm trong một thị trường cạnh tranh. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các hợp tác xã nông nghiệp phải huy động tốt mọi tiềm năng nội lưc của mình, phải không ngừng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường. Bởi lẽ, nếu không có thị trường thì các hợp tác xã sẽ không thể tồn tại và phát triển. Thị trường luôn luôn biến động, do vậy để thành công trong kinh doanh các hợp tác xã phải thường xuyên nắm bắt, quan tâm đến thị trường và không ngừng phát triển thị trường. Hoạt động trong cơ chế thị trường mà không nắm bắt được cơ hội, sự vận động của nền kinh tế, không biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì các hợp tác xã sẽ bị tụt hậu và sớm bị loại ra khỏi thị trường.

 21/08/2023 09:48:46 |  116

Kỹ năng tư vấn phát triển thị trường

Ảnh minh họa

/Xem chi tiết

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc giaLượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967287