Trung tâm khuyên nông Bình Định
TIN TỨC, SỰ KIỆN
Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản tháng 11/2023
Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước tháng 11/2023
Gạo đắt đỏ hơn khi nguồn cung bị đe dọa
Giá gạo toàn cầu hiện ở mức cao nhất trong 11 năm, sẽ tiếp tục tăng sau khi Ấn Độ tăng cường thanh toán cho nông dân.
Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản tháng 7/2023
Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản tháng 7/2023
Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước tháng 06/2023
Nhằm thúc đẩy công tác phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3449/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/8/2021 về kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với nhiệm vụ chính là định hướng sản xuất nông sản chủ lực gắn với kế hoạch tiêu thụ và xúc tiến thương mại, phân tích đánh giá tình hình thị trường nông sản. Để cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình sản xuất, biến động thị trường trong nước và xuất khẩu, Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản trân trọng gửi tới Quý cơ quan, độc giả.

Lượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967290