Trung tâm khuyên nông Bình Định
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước tháng 06/2023

Nhằm thúc đẩy công tác phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3449/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/8/2021 về kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với nhiệm vụ chính là định hướng sản xuất nông sản chủ lực gắn với kế hoạch tiêu thụ và xúc tiến thương mại, phân tích đánh giá tình hình thị trường nông sản. Để cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình sản xuất, biến động thị trường trong nước và xuất khẩu, Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản trân trọng gửi tới Quý cơ quan, độc giả.

 12/06/2023 08:38:31 |  112

Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước tháng 06/2023

Nguồn: https://www.mard.gov.vn

Xem chi tiết Bản tin /Tại đây

BBTLượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967283