Trung tâm khuyên nông Bình Định
TIN TỨC, SỰ KIỆN
Khuyến nông quyết tâm thực hiện chuyển đổi số
Ứng dụng công nghệ số để xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là ứng dụng công nghệ tạo thêm những giá trị thặng dư cho nền kinh tế, mà là để giúp hàng chục triệu hộ nông dân tiếp cận, cập nhật tri thức mới, mở ra cách nghĩ mới, cách làm mới, sẵn lòng thay đổi, để hòa nhịp xu thế phát triển.
Tủ sách trực tuyến ngành Nông nghiệp và PTNT
Tủ sách trực tuyến đáp ứng nhu cầu thông tin, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, học tập, sản xuất, kinh doanh, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, từng bước nâng cao kiến thức cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động toàn ngành và thực hiện chủ trương "Tri thức hóa nông dân"
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Tạo dữ liệu lớn cho sản xuất, minh bạch xuất xứ
Nhằm từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, minh bạch xuất xứ, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng tiên tiến, ngành nông nghiệp bắt đầu triển khai chuyển đổi số. Chương trình này được kỳ vọng giúp nông nghiệp phát triển bền vững hơn.
Video Quy trình thu hồi và khôi phục mã số vùng trồng
Quy trình hướng dẫn thu hồi và khôi phục mã số vùng trồng
Hướng dẫn đăng các sản phẩm nông nghiệp lên các sàn thương mại điện tử
Nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định đã ban hành kế hoạch số 22/KH-SNN về Chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
Video Quy trình cấp mã số cơ sở đóng gói
Quy trình cấp mã số cơ sở đóng gói
Video Hướng dẫn Quy trình cấp mã số vùng trồng
Cấp mã số vùng trồng
Sơ kết chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022
Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (sau đây gọi tắt là Ủy ban) đã chỉ đạo chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làtrung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực của chuyển đổi số. Người dân, doanh nghiệp cũng phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban đã cụ thể hóa chủ trương này. Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Ủy ban đã ban hành văn bản hướng dẫn đưa hoạt động của người dân lên môi trường số bằng các nền tảng số Việt Nam năm 2022.
Hội nghị tập huấn thương mại điện tử và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp
Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong thời đại 4.0 như hiện nay, chuyển đổi số không chỉ là một xu thế về công nghệ trên toàn cầu, mà còn tác động sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực đặc biệt là hoạt động sản xuất. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là một trong những nội dung cần thiết và quan trọng hiện nay, nhất là trong việc đồng hành cùng Chính phủ để đạt được các mục tiêu đề ra của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp
Nông nghiệp là ngành kinh tế có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù tỷ trọng nông nghiệp trong GDP ngày càng giảm, song nông nghiệp vẫn giữ vai trò chiến lược trong dài hạn, là bệ đỡ quan trọng cho an ninh, an sinh, an dân của đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu, là “chìa khóa” cho phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam.
Ðổi mới, nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông: Hướng tới nền nông nghiệp tiên tiến
Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Ðổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến nông góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phát động, Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và PTNT) có nhiều đổi mới để phù hợp với hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Lượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967287