Trung tâm khuyên nông Bình Định
TIN TỨC, SỰ KIỆN
Canh tác lúa hữu cơ tại Bình Định
Trong nhiều năm qua, với những chủ trương, chính sách của tỉnh về việc ứng dụng KHKT trong lĩnh vực nông nghiệp, trình độ sản xuất lúa của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày càng đạt được những tiến bộ vượt bậc, nhất là về năng suất, sản lượng lúa và chất lượng gạo; không chỉ đảm bảo về an ninh lương thực mà còn phục vụ cho lĩnh vực chế biến thực phẩm và xuất khẩu.
Quản lý hoạt động kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật
Tọa đàm: Công tác quản lý hoạt động kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật (ngày 10/2/2023)
Video Nhà nông chuyên nghiệp - Trồng dưa lưới theo nhu cầu của thị trường
Trồng dưa lưới theo nhu cầu của thị trường
Phòng chống rét đậm, rét hại cho gia súc trong mùa đông
Làm thế nào để phòng, chống rét cho đàn gia súc vào mùa đông? Báo Nông nghiệp Việt Nam đã có buổi tọa đàm cùng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Cục Chăn nuôi hướng dẫn cho bà con về vấn đề này.
Ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng
Nuôi tôm công nghệ cao tại Bình Định
VIDEO KỸ THUẬT CANH TÁC BƯỞI DA XANH THEO HƯỚNG HỮU CƠ
KỸ THUẬT CANH TÁC BƯỞI DA XANH THEO HƯỚNG HỮU CƠ
VIDEO KỸ THUẬT THÂM CANH LẠC SỬ DỤNG HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC TIẾT KIỆM
KỸ THUẬT THÂM CANH LẠC SỬ DỤNG HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC TIẾT KIỆM
VIDEO KỸ THUẬT NUÔI GÀ THẢ VƯỜN THEO HƯỚNG ĐẶC SẢN
KỸ THUẬT NUÔI GÀ THẢ VƯỜN THEO HƯỚNG ĐẶC SẢN
VIDEO KỸ THUẬT CANH TÁC THÂM CANH LÚA CẢI TIẾN SRI GẮN VỚI QUẢN LÝ NƯỚC TIẾT KIỆM
KỸ THUẬT CANH TÁC THÂM CANH LÚA CẢI TIẾN SRI GẮN VỚI QUẢN LÝ NƯỚC TIẾT KIỆM
VIDEO KỸ THUẬT NUÔI CHÌNH THƯƠNG PHẨM TRONG AO ĐẤT
Kỹ thuật nuôi chình thương phẩm trong ao đất

Lượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967283