Trung tâm khuyên nông Bình Định
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Trung tâm Khuyến nông thực hiện 14 loại mô hình trong năm 2024

Năm 2024, Trung tâm Khuyến nông Bình Định sẽ triển khai thực hiện 14 loại mô hình khuyến nông trên tất cả các lĩnh vực, với 27 điểm trình diễn. Trong đó, trồng trọt thực hiện 07 loại mô hình với 15 điểm trình diễn; chăn nuôi thực hiện 02 loại mô hình với 02 điểm trình diễn; cơ giới hóa thực hiện 01 loại mô hình với 02 điểm trình diễn và thủy sản thực hiện 04 loại mô hình với 8 điểm trình diễn.

 22/02/2024 15:12:46 |  85

Trung tâm Khuyến nông thực hiện 14 loại mô hình trong năm 2024

Ảnh minh họa

Theo đó các mô hình triển khai sẽ chuyển giao và nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất trên các lĩnh vực trồng trọt, cơ giới hóa, chăn nuôi và thủy sản. Trong đó, tập trung ưu tiên xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, theo hướng VietGAP và các mô hình hỗ trợ thúc đẩy liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân theo chuỗi giá trị, có khả năng nhân ra diện rộng như thâm canh cây rau má theo hướng an toàn gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm, thâm canh cây ớt đạt tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất lúa chất lượng đạt tiêu chuẩn hữu cơ gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng đèn LED trên tàu khai thác cá, nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ Semi-BioFloc,...

BBTLượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967279