Trung tâm khuyên nông Bình Định
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ công văn số 684/SNN-VP ngày 08/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Trung tâm Khuyến nông yêu cầu viên chức và người lao động tích cực phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển. Qua đó, từng bước thay đổi thói quen tìm kiếm, tra cứu các quy định pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật và phát huy hiệu quả của Bộ pháp điển trong quá trình thực hiện giải quyết công việc thường ngày của đơn vị.

 09/03/2024 10:24:04 |  38

Triển khai thực hiện Quyết định  số 143/QĐ-TTg của Thủ tướng  Chính phủ

Ảnh minh họa

Hướng dẫn sử dụng Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển theo đường link truy cập: Hướng dẫn tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển (moj.gov.vn)

BBTLượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967273