Trung tâm khuyên nông Bình Định
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Tiếp tục triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng lớn và chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, năm 2023 toàn tỉnh thực hiện được 332 cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 13.462 ha, tăng 147 cánh đồng so với năm 2022, duy trì 08 dự án cánh đồng lớn, dự án liên kết sản xuất lúa giống, với diện tích liên kết là 1.719 ha.

 12/03/2024 12:24:15 |  67

Tiếp tục triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng lớn và chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Xây dựng vùng sản xuất ớt theo tiêu chuẩn VietGAP gắn mã số vùng trồng và kiên kết tiêu thụ. Ảnh - TTKN

Ngoài ra, các doanh nghiệp và HTX nông nghiệp liên kết sản xuất giống lúa với 42 cánh đồng liên kết, nâng diện tích sản xuất lúa giống cả tỉnh 3.179 ha; duy trì và phát triển 08 vùng sản xuất rau đạt tiêu chuẩn VietGap với nhãn hiệu “Lá lành” với diện tích 106,4 ha.

Năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ; thực hiện CĐML, CĐL, dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ; thực hiện các mô hình khuyến nông và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các chính sách lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT và sản xuất trồng trọt, Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các dự án sản xuất trồng trọt đạt tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP gắn với thực hiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hướng dẫn thực hiện cấp mã số vùng trồng trong nước và xuất khẩu.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và PTNT giao cho Trung tâm Khuyến nông tổ chức triển khai thực hiện 29 lớp tập huấn cho nông dân, cộng tác viên khuyến nông về kỹ thuật canh tác cây ăn quả, rau, ớt,... theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ gắn với xây dựng mã số vùng trồng để mở rộng vùng sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp./.

BBTLượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967283