Trung tâm khuyên nông Bình Định


Tên đơn vị: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG
Địa chỉ: 520 Hùng Vương, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, Bình Định
Email: ttkn@snnptnt.binhdinh.gov.vn | khuyennongbinhdinh@gmail.com 
Điện thoại: 0256.3812520     Fax: 0256.3815514
 

Lượt truy cập: 28761

Đang truy cập: 4294967290